MEDICIN OG VACCINATIONER

VIGTIG VIDEN

Medicin

Hvis du lider af en kronisk eller midlertidig sygdom, der kræver stærk medicin, er det vigtigt at du undersøger om din medicin er omfattet af reglerne om pillepas eller anden medicindokumentation. Der er her tale om en dokumentation for, at den medicin du medbringer er til eget brug.

 

Ved rejser inden for Schengen-området (bortset fra England og Irland) kan din læge eller apoteket udstede et pillepas . Uden for Schengen området fastsætter de enkelte lande selv regler for indførelse af medicin. Du bør henvende dig til ambassaden for det land du rejser til, for at høre om de aktuelle krav.

 

Du kan læse mere om emnet på borger.dk.

Vaccinationer

Rasmussen Travel kan vejlede vedrørende de nødvendige vaccinationer ved deltagelse i vore rejser, men det anbefales at søge oplysninger ved egen læge eller Statens Seruminstitut.

 

Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult vaccinationscertifikat.

Om Rasmussen Travel

Rasmussen Travel arrangerer oplevelsesrejser i først og fremmest Sydamerika, hvor du som deltager kommer ud i naturen og tæt på lokalbefolkningen.

Medlem af Rejsegarantifonden

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2517

SE nr. 16 24 75 02

Kontaktadresse

Førslev Gl. Mølle
Førslev Møllevej 5
4690 Haslev
Tlf. 21 72 44 56
Mail: he@rasmussentravel.dk

© Copyright indhold 2016 af Hans Erik Rasmussen - Rasmussentravel.dk